Uw totaal installateur

Leveringsvoorwaarden

Ons credo is afspraak is afspraak, daar kunt u ons aan houden.

De vooraf overeengekomen prijs op offerte is geldig gedurende 30 dagen en uitsluitend voor werkzaamheden en leveringen die zijn besproken en vastgelegd. Meer of minder werk na overleg.

Bij betaling geldt een betalingstermijn van 14 dagen.  Bij overschrijding van het betalingstermijn wordt wettelijke rente in rekening gebracht.

Wij leveren volgens de algemene leveringsvoorwaarden installatiebedrijven 2007 (ALIN 2007) of voor consumenten de algemene voorwaarden voor installatiewerk voor consumenten (AVIC). Beide algemene voorwaarden liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld en kosteloos toegezonden.


Terug

"Kwaliteit, prijs én service zijn voor onze belangrijkste kenmerken."